23 April, 2012

多謝達明

今晚睇咗呢世人到目前為止最精采嘅一場演唱會。

《達明一派兜兜轉轉演演唱唱會》


「古肅」如我,都聽到企起身拍晒手又叫又跳。


一個我從來都未見過嘅我。


放開懷抱享受快樂嘅感覺真好。


多謝達明一派!