19 September, 2012

簡單的加減數

唔明。

點解啲同事可以周身債。


唔食晏。

停電話。

賣車。


係因為男人無謂嘅面子問題。

定你老婆真係拎住支鎗指住你個頭迫你去租一個你負擔唔起嘅單位?