16 July, 2006

放肆的一週

Day1:
(午)京都排骨飯 + 西多士 + 凍檸茶
(晚)出前一丁原味加隻蛋

Day2:
(午)日式豬肉拉麵 + 日式炒飯 + 三文魚刺身 + 日式餃子 + 烏龍茶
(晚)椒鹽雞扒 + 梅菜扣肉 + 有味飯(海南雞飯) + 青紅蘿蔔湯 + 飯後可樂一罐

Day3:
(早)吞拿魚火腿奄烈 + 朱古力奶
(晚)蘿蔔牛腩飯

Day4:
(午)乾炒牛河 + 凍檸茶
(晚)叉燒燒肉燒鴨飯 + 西洋菜湯

Day5:
(午)Subways White Bread + Meatballs
(晚)香腸火腿菠蘿粒炒飯 + (食剩o既)叉燒燒肉燒鴨 + (飲剩o既)西洋菜湯

Day6:
(午)台灣牛肉麵 + 窩貼
(晚)有味飯(海南雞飯) + (食剩o既)椒鹽雞扒 + 梅菜扣肉

Day7:
(午)餐蛋麵
(晚)打邊爐