03 July, 2012

Over

由響日本嘅時候開始到返嚟之後,我都一直處於一個亢奮狀態。


我唔知道我係因為真係開心而咁開心。

定係我唔俾自己再唔開心所以咁開心。


我只係想一直咁樣開心落去。


即使今日係長假之後第一日開工。

我都仍然係笑唔停。


心情愉快、心境平靜。

嘻嘻哈哈,簡簡單單。

沒煩惱。