09 July, 2011

唔換好過換

換咗 iPhone 保護貼。


我知我麻煩。

又要防偷窺。

又要磨沙面。

所以選擇唔多。


我黑仔。

換第一張有牌子嘅就出現問題。

換第二張無牌子嘅就質素唔好。


可能係我奄尖。

換咗之後。

完全感受到咩叫新不如舊...