07 May, 2011

江湖告急

最近好鍾意睇返啲舊戲。

有幸地俾我響 HMV 搵到呢套。

於是趁假期拎出嚟重溫下,笑下。

因為印象中我以前睇呢套戲時係會開懷大笑嘅。

結果,過了快樂嘅個半鐘。