02 May, 2011

悠哉悠哉

今朝見到一個小妹妹踩單車返學。

我住新界,所以個環境容許佢咁樣做。


印象中響澳洲居住嘅時候,都無試過以單車代步。

返到香港就更加唔駛諗,無可能。


我唔清楚香港有冇立法管制。

響澳洲馬路上踩單車係必定要帶頭盔的。

亦都係因為呢個原因所以我無響澳洲踩過單車。

會整亂個頭嘛!


但今朝見到個小妹妹咁悠閒踩單車返學。

搞到我都心思思想買返部單車踩下。

不過,我住斜路頂...