15 January, 2006

手提電話、長途電話、寬頻電話


手提電話
 我有一部“撞啞”o既手提電話(既然有“撞聾”呢個詞語,也可以有“撞啞”吧),係上次回港o既時候買o既。
o係香港o既時候佢仍然會呱呱叫,返到澳洲之後都嘈過一排,跟住越來越靜,到最近直頭啞o左。
其實買之前都預o左有咁o既一日,因為搵我o既人一向唔多;可能係因為上次o係香港o既時候太過熱鬧,所以今次回澳之後特別唔習慣o個種靜。

「物盡其用」,亞爹成日教訓我o既說話。冇記錯o既話,01年回港時買o左部 8250,03年再回港時賣o左 8250 又買o左部 X70,04年年中簽 contract 時又有部 E700。換轉以前,爹娘一定唔會俾我轉電話。不過自從我過o左澳洲之後o係呢方面佢o地通融o左好多;可以叫錫,亦可以叫縱...

買 w800i o既時候我有幾個理由:
1/. 部 E700 簽 contract 時俾o左 HK$400 但用o左一年之後仍然可以賣到 HK$800,有賺
2/. 部 E700 唔 support 中文
3/. w800i 可以聽歌
等等...

其實講乜理由都係假,我只係“貪新”同埋想“擁有”,即係我知道我唔可以「物盡其用」。

長途電話
 間中都會有o的朋友由香港打長途電話過o黎俾我,但每次我都會犯同一個錯講o左一句唔應該講o既說話而令到對方好無癮。接電話o既時候其實我係好開心o既,但隨即我又會替對方荷包擔心而講一句『打過o黎好貴o架喎』;我呢句說話一出,通常換o黎o既回應就會係『咁我收線囉(啦)』;之後我又要解釋一番其實我好開心好想傾云云。之但係我一路傾o既時候其實仍然係一路擔心住對方荷包的...
我同自己講過好多次,人o地打電話俾你之前梗係考慮過個價錢先打o架啦,又或者佢根本唔會考慮價錢呢個問題。但無論我同自己講幾多次都好,我仍然會犯同一個錯誤。
有時,我真係攪唔清自己o既性格、行為同心態...

寬頻電話
 寬頻電話 2b 試用期即將完結,香港寬頻問我續唔續期,費用為 HK$48 一個月,一簽就三個月。如果續期o既話,上面「長途電話」o既問題就會解決,因為我會有一個可以o係澳洲接聽o既香港家用電話號碼。不過,我都係決定唔續期,因為會搵我o既人真係唔多,萬一申請完之後真係電話都冇個,又係o徙錢。雖然 HK$48 一個月係一個少數目,但用唔著o既話即使係 HK$1 一個月都係浪費;只要望一望部 手提電話 就知...