14 May, 2012

似曾相識

有啲嘢。

係會入咗腦一世都唔會忘記嘅。


例如。

香水味。


街上遇到一個陌生人。

飄過一陣曾經熟識嘅香水味。


不過。

我已經唔記得係喺邊一個人嘅身上得到呢個氣味嘅記憶。