19 April, 2011

禁地

海洋公園,一個我去不得嘅地方。


當我大約三歲左右,有一日成家人準備出發去海洋公園時。

我俾屋企張木製BB床拍落嚟拍到豬頭咁口腫面腫唔駛去。

屋企人百思不得奇解點解每日放響相同位置又穩如泰山嘅BB床會忽然企唔穩。


大約八歲左右有個國內親戚嚟香港時一齊去過海洋公園。

印象中好似冇咩意外發生。


到我十一歲左右,去完海洋公園之後坐的士返屋企臨落車前。

一架綿羊仔收掣不及欄腰撞埋嚟,發生輕微交通意外。


自此,老豆叫我唔好再去,因為「唔老嚟」。

如是者,我已經二十年冇踏足過海洋公園。


海洋公園近年越來越多嘢玩,又熊貓、又夢幻水都、又海洋列車等等。

我一直都好想去。


曾經諗過響三十歲生日當日去玩一次博一博,大不了冇命。

不過最後都無去,當然唔係因為怕死。


某程度上要再去海洋公園係有少少心理壓力存在。

但如果有一日我真係會再去,我一定會揀生日當日。

一來免費。

二來我會諗,一個唔好彩生忌同死忌響埋同一日都幾唔錯丫...