31 October, 2012

2012 小遺憾

如果要數今年嘅一件小憾事。

應該都算係無撲飛睇《Concert YY 黃偉文作品展》


睇碟都已經覺得精采。


28 October, 2012

草蜢森巴大戰軟硬Fans演唱會2012

睇得人非常開心嘅演唱會。

YEAH!


26 October, 2012

《未完的小說》

今朝忽然想聽 彭羚。


23 October, 2012

輸在起跑線上

根本跑唔郁。

慢跑一圈已想死。


22 October, 2012

過去只是一堆廢紙

一部碎紙機。

可以將過去的人和事一併碎掉。


由今天開始。

我再記不起往事。

亦沒跡可尋。


21 October, 2012

四個週末

屈喺香港放八日大假。

感覺其實似連續過咗四個星期六、日。


日日響度無無聊聊咁做平時週末做嘅嘢。


第一次放假放到唔想放想返工。


浪費咗一個假期。

13 October, 2012

釣魚台是中國的

因為中國同日本嘅釣魚台爭拗令局勢變得緊張。

直接令我父母基於安全理由而勒令我取消京阪神之旅。


老實講。

雖然我理解父母嘅諗法。

但條氣仍然相當唔順。


專登唔揀另一個地方去。

專登唔取消已攞嘅大假。


擺明鬥氣。

痛苦嘅咪又係自己。

11 October, 2012

走粉

就嚟全香港嘅小朋友都只可以靠飲人奶長大。


10 October, 2012

09 October, 2012

童年回憶

細個時睇得最多嘅「書」。

應該就係《老夫子》08 October, 2012

重遊尖沙咀

影呢張相嘅時候我響度諗。

世界上有邊度嘅夜景比呢度更靚?睇呢個展覽嘅時候我響度諗。

有邊個笑容比呢個更諷刺?


07 October, 2012

《ALIEN ANTHOLOGY》異形四部曲

由於睇咗《PROMETHEUS》普羅米修斯 嘅關係。

於是我睇埋《異形》


06 October, 2012

《PROMETHEUS》普羅米修斯

由於無睇過《異形》嘅關係。

所以我唔知道原來呢套戲係《異形》前傳。


05 October, 2012

命、運

我條命,要同人交代。

我嘅運,由個天安排。

04 October, 2012

誰都不知我心底有多暗

返到辦公室前,離開辦公室後。

總會塞上耳筒,拒人於千里之外。


甚少主動搵人吹水。

其他人撩我都只會係一句起兩句止。


唔 add 同事 Facebook.

除非已經變咗做「舊同事」。


對於所有同事嚟講。

我只係一個陌生人。最近好鍾意食完晏之後一個人聽住歌響海旁散下步。


03 October, 2012

啞咗

我說:返工竟然比放假快樂。


朋友:生活貧乏得剩下工作。

02 October, 2012

《愛》

曾經有好一段時間,我一直在逃避看愛情片。

原來已經是時候可以面對了。


有些事,確實只會在電影裡發生。


尤其是好事。


01 October, 2012

逼真

我幾乎殺咗人。

喺夢入面。


朋友話我壓力大。

我諗係卦。


不過。

殺人嘅感覺真係好震撼。