15 June, 2011

理想工作(二)

話說曾經講過我嘅「理想工作」有三樣。

http://hide-myself.blogspot.com/2011/03/blog-post_9784.html

原來數少咗一樣。


「地鐵月台職員」

以前好多地鐵月台都有呢個職位,唔知依家取消晒未。

可以坐響月台個玻璃箱入面有冷氣涼又有得望人真係正。


當然好多人會覺得其實係佢俾人望...

No comments: